donderdag 12 januari 2017

Eerste oefening met de 5-assige CNC-desktop freesmachine in het Fablab Dronten

Mijn naam is Jesper Lind en voor mijn opleiding Mechanical Engineering aan de Universiteit Twente ben ik bezig met een stage onder begeleiding van Johan Vrielink. Het doel tijdens deze stage is het opnieuw uitwerken van het Parallel Shifting System (PSS) dat een aantal jaren geleden is bedacht door Flevobike Technology. Dit schakelsysteem zit in een gesloten kettingkast wat betekend dat het onderhoudsvrij en daarmee ook gebruiksvriendelijk is.  Maandag 9 januari was de eerste dag van mijn stage en ik ging er vanuit dat er meteen met het schakelsysteem begonnen zou worden. Er was echter ook net een nieuwe 5-assige CNC freesmachine binnen gekomen die klein en licht genoeg is om op een bureau neer te zetten, genaamd de Pocket NC. Johan stelde voor dat ik hiermee aan de slag ging als het me leuk leek, nog geen drie seconden later had ik de Pocket NC naast mijn laptop neergezet om te beginnen. 

Na het doorlezen van de handleiding en het installeren van de software, wat niet geheel foutloos was verlopen helaas, kon de machine aangestuurd en bewogen worden. Nu was het natuurlijk tijd om een onderdeeltje te gaan ontwerpen en uit te laten frezen. Fusion 360 is nu nog het enige programma dat geschikte aanstuurcode kan maken voor de machine, ervaring met dit CAD programma had ik echter niet. Gelukkig stond er op de website van de ontwikkelaars een video tutorial die duidelijk uitleg gaf over de stappen die gemaakt moesten worden. 

Aan het eind van de video-tutorial kon een klein schoepenrad van een compressor uit een stuk hout gefreesd worden.

Na het genereren van de G-code's en het inladen hiervan in de machine kon het frezen beginnen. Erg spannend aangezien het om een nieuwe machine ging die nog nooit gebruikt was. Bij de eerste run ging het dan ook fout, de frees lengte was niet goed ingevoerd waardoor de houder van de frees tegen het houten blokje aanliep. Na het stoppen van de machine zijn nieuwe gereedschapspaden gemaakt in Fusion 360 en is de machine opnieuw gestart. Nu ging het wel goed en na een uur of twee kon het schoepenrad uit de houder worden gehaald. Er is natuurlijk ook een mooi filmpje van het frezen gemaakt, zie link hieronder:

https://www.youtube.com/watch?v=77UEzqeJwCw

vrijdag 25 november 2016

"Plastic Zwerfafval Project" voor basisschool leerlingen

Het "Plastic Zwerfafval Project" van de Stichting Fablab Flevoland en de Makerz Coöperatie krijgt steeds meer belangstelling van Gemeentes en scholen in Nederland.
Een mini fabriek van plastic zwerfafval tot nieuw product.......Zie de folder hieronder.Het grafisch ontwerp van deze folder, die de stappen van het proces aangeeft, is gemaakt door "Studio Archipel Lelystad".
Door de toenemende belangstelling was 1 set van de benodigde apparaten niet meer voldoende om de planning rond te krijgen.
Het Fablab Flevoland heeft toestemming gekregen van "Better Future Factory" uit Rotterdam om hun ontwerp van de shredders en de filamentmaker na te bouwen en aan te passen voor ons project. Een flinke klus voor een Fablab. Maar het is gelukt en wij zijn trots op het resultaat.

Hierboven de 3D CAD tekening van de aangepaste shredder met de smalle messen

Drie sets zijn bijna klaar......3x shredder grof......3x shredder fijn ..... 3x.filamentmaker. 
Hiernaast de eerste test met het vermalen van plastic delen.


donderdag 24 november 2016

Verouderde technologie opleidingen

Mijn bezoek aan “Het Perron” nieuwe MBO opleiding in Dronten.
Afgelopen maand (oktober 2016) bij de opendag van het nieuwe, mooie en naar mijn mening praktische gebouw “Het Perron” van het MBO onderwijs in Dronten was ook een duidelijk uit de toon vallende ruimte te zien. De werkplaats van de afdeling werktuigbouw. De machines (exclusief de lasmachines) die daar stonden stammen uit de tijd dat ik zelf les gaf op de Scholen Gemeenschap Lelystad, in de afdeling werktuigbouw. ......Dat is 35 jaar geleden.
De ontwikkelingen en moderniseringen hebben in het bedrijfsleven in die vijfendertig jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt, dankzij de computer en de digitalisering.
In 1985 heb ik al een stuk geschreven over noodzakelijke vernieuwingen in het technisch onderwijs die beter aansluiten bij het bedrijfsleven. Samengevat is mijn uitgangspunt, dat wij onze studenten in Nederland niet opleiden voor de toekomst.
De huidige inrichtingen van de werkplaatsen voor machinale metaalbewerkingen zijn achterhaald!

Hieronder mijn tekst uit 1985
In dit artikel willen we een model schetsen van een modern opgezette opleiding tot CNC-machine operator. Het doel van deze opleiding is, dat studenten systematisch leren omgaan met door computers aangestuurde machines.
Het eerste dat wordt geroepen als tegenargument is dat standaard moderne CNC-machines te duur zijn voor het onderwijs...... Dat klopt! .....Maar om goed te leren omgaan met moderne apparatuur hoeven dat niet de standaard grote bedrijfsmachines te zijn.
Er zijn tegenwoordig diverse compacte CNC-desktop machines te koop voor bedragen die niet meer dan 5% tot 10% kosten van de huidige grote machines. Met deze desktop machines kunnen alle trainingen, benodigde kennis en kunde opgedaan worden voor niet meer dan 10% van de kosten. Er wordt drastisch bespaard op materiaal verbruik, en stroomverbruik. De benodigde ruimte hoeft maar weinig groter te zijn dan een standaard theorielokaal. Er zijn geen zware vloeren nodig en ook geen zware elektrische aansluitingen. De kleine machines vragen minder zware veiligheidsvoorzieningen.

Terug naar 2016
De foto hieronder is van een vijfassige desktop CNC freesmachine die eind december (2016) in het Fablab Dronten staat. Daarnaast beschikt het Fablab Dronten over tien licenties van Auto Desk met het 3D-CAD tekenprogramma Inventor en het CAM programma Fusion 360 waarmee deze vijfassige freesmachine aangestuurd wordt. Fusion 360 heeft ook een simulatie functie waarmee de freesbanen en de machine bewegingen gesimuleerd kunnen worden op het beeldscherm van de computer.

Het Fablab Dronten beschikt ook over een licentie van het 3D-CAD tekenprogramma SolidWorks met tien studenten licenties.
Fablab Dronten gaat demonstraties geven om te laten zien wat met deze moderne CAD/CAM programma’s en met de vijfassige desktop freesmachine van de foto allemaal ontworpen en gemaakt kan worden.

PocketNC1.jpg

Het numeriek besturen van machines heeft in de industrie een hoge vlucht genomen. Veel in het productieproces is geautomatiseerd. Moderne bedrijven hebben momenteel de grootste moeite om getrainde medewerkers te vinden die passen in deze moderne bedrijven

Opleiden bij de bedrijven zelf, betekent nu meestal het gebruik van de dure bedrijfsmachines voor niet-winstgevende activiteiten. Opleiden in het bedrijf betekent ook dat een dure medewerker de eerste tijd van zijn dienstverband geen geld oplevert, maar geld kost.

Een gevolg van deze situatie in het bedrijfsleven is, dat het automatiseren afgeremd wordt. Immers, doordat onvoldoende goed geschoolde medewerkers aanwezig zijn, wordt technologische vernieuwing van het bedrijf een hachelijke zaak. Dit klemt temeer, omdat in onze industriële samenleving het technologisch bijblijven een pure economische noodzaak is.

Een vergelijking met de ons omringende landen, waar een vergelijkbare economische situatie heerst, valt dan bepaald nadelig voor ons land uit. In Nederland blijkt dan dat het technisch onderwijs sterk achterblijft. In tegenstelling tot in Nederland is men dan elders kennelijk veel meer vertrouwd met automatisering en productie-optimalisering. Deze situatie noodzaakt tot een snelle aanpassing van ons technisch onderwijs, willen we de opgelopen achterstand niet nog zien aangroeien. Dat betekent dat we ons meer zullen moeten richten op functioneel en vooruitstrevend onderwijs.

Om die redenen menen wij dat de scholen zelf het initiatief moeten nemen tot inhoudelijke verandering van hun onderwijs. Dat betekent een bundeling van krachten om met zo weinig mogelijk kosten een zo adequaat mogelijke beroepsopleiding te creëren.

Als deelnemers aan moderne opleidingen zijn studenten nodig die zelf initiatief tonen, die de handen uit de mouwen steken en doorzettingsvermogen hebben.

Eigenlijk ongehoord dat de tekst die hierboven staat uit 1985 stamt en dat anno 2016 er nauwelijks iets veranderd is aan het praktijkonderwijs van de afdeling werktuigbouw in het MBO. Dat geldt ook voor het praktijkonderwijs bij vele HBO opleidingen.

Het onderstaande stukje tekst stamt uit 2015. Dit kwam ik op internet tegen.

‘Voor een goed toekomstperspectief kan iemand het beste zorgen dat hij/zij tenminste een MBO-4 of HBO-opleiding heeft afgerond. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een onlangs gepubliceerd rapport.’
We zien inderdaad dat de startkwalificatie verschuift van MBO niveau 2 naar niveau 4 en naar niveau 4 plus.
De focus bij de opleiding moet komen te liggen bij het ontwerpen met 3D-CAD/CAM software, programmeren en electronica.

Dronten, 24-11-2016

Johan Vrielink
Tel: 0614563975

Mail: johanvrielink67@gmail.com

zondag 17 januari 2016

Beknibbelen op openbare bibliotheken is een verkeerde bezuiniging!


De Bibliotheek als centrale plaats voor het overdragen van digitale kennis en kunde.
Iedere zichzelf respecterende stad heeft een openbare bibliotheek,.....een unieke ruimte in centra's van steden die iedereen vrije toegang biedt tot informatie, kennis en cultuur.
Bibliotheken zullen zich echter aan moeten passen aan de snelle veranderingen in de maatschappij. Internet en andere elektronische infrastructuur en media versnellen dit proces van verandering. De effecten van de digitalisering op de maatschappij is een factor die nog steeds onderschat wordt. Aanpassen en veranderen is niet eenvoudig, maar toch zullen gemeentebesturen en bibliotheken er naar moeten streven om de bibliotheek een meer centralere plaats toe te kennen in dit snelle veranderingsproces.
Bibliotheken kunnen centra worden waar alle informatiestromen geïntegreerd worden.
Dit toekomstperspectief gaat leiden tot vernieuwing van het klassieke bibliotheek-aanbod.

Moment opname,...deze jongedame laat trots zien wat ze gemaakt heeft tijden de opening van het eerste Bibliolab in Nederland. Foto: Ton ten Brinke.

Stop het proces van beknibbelen.
Het proces van beknibbelen, zoals minder openingsuren, is een verkeerde bezuiniging. Er zal meer creativiteit aan de dag gelegd moeten worden in het omschakelen van conservatieve bibliotheek naar "Digitaal Kennis Centrum".
Ruimere openingstijden en betere voorzieningen zullen uiteindelijk leiden tot rendementsverbetering.
Het is geldverspilling als ingerichte en verwarmde ruimtes steeds vaker gesloten zijn. De bibliotheek kan de centrale plek worden waar uitwisseling van kennis en kunde plaats vindt. In plaats van beknibbelen zullen de voorzieningen en de inrichting aangepast moeten worden zodat het gebouw universeler te gebruiken is. Ook 's avonds en in de weekenden moeten activiteiten kunnen plaatsvinden.
Mijn stelling is dat gebouwen en inventaris door een zo efficiënt mogelijk gebruik mogen slijten.

Wat voor activiteiten passen bij een bibliotheek?
De algemene tendens in Nederland is dat subsidies voor instelling met een algemeen nut teruglopen. Instellingen die afhankelijk zijn van subsidies zullen zich moeten beraden hoe ze in de nabije toekomst kunnen overleven. Ook bibliotheken zullen zich bedrijfsmatiger moeten opstellen en commerciëler gaan denken.
Als voorbeeld van hardop denken:
Een bibliotheek is bijvoorbeeld een perfecte plek voor het aanbieden van cursussen op het gebied ICT-vaardigheden en digitale technieken, maar ook huiswerkbegeleiding van leerlingen. In elke plaats zijn voldoende ervaren leerkrachten die met pensioen zijn en best bereid zijn om hun jarenlange ervaring in te zetten om leerlingen te stimuleren en te helpen om hun studies goed af te ronden. Ouders hebben er veel voor over om hun kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten studeren.

Daarnaast zal er naar onze mening ook een formatieve omslag moeten komen bij en in de bibliotheken. Van boek-aanbieders en "plankenvullers" naar kennis-aanbieders en personeel dat deskundig is op het gebied van moderne technieken en kennisoverdracht.

Brainstorm sessie.
Ik zie mogelijkheden in het voorbereiden van een brainstorm sessie met diverse betrokken instanties/instellingen om het noodzakelijke veranderingsproces binnen gesubsidieerde instellingen met een algemeen nut aan te zwengelen.dinsdag 12 januari 2016

In het Fablab Flevoland bieden we extra service.

Steeds meer mensen kopen producten online. Als het om technische producten gaat zoals 3D printers, schuilt daar ook een gevaar in. Om 3D printers succesvol te kunnen gebruiken vraagt het meer kennis en kunde dan bij het gebruik van een standaard 2D printer. Om te voorkomen dat de aanschaf van een 3D printer tot een teleurstelling leidt kun je terecht bij het Fablab Flevoland waar we helpen in het leren omgaan met de 3D-printer.
Prusa Hebhestos i3 bouwpakket vanaf 415,- Euro excl. btw

Het Fablab Flevoland werkt daarom samen met meerdere fabrikanten en internetwinkels in Nederland. In het Fablab Flevoland worden diverse merken 3D printers geassembleerd door ervaren monteurs. Als klanten een geassembleerde 3D printer gekocht hebben bij een van de collega internetwinkels en de printer zelf ophaalt bij het Fablab Flevoland krijgt de klant een gratis instructie van 2 uur zodat hij/zij met een goed afgestelde en werkende printer naar huis gaat. Als je later nog problemen tegenkomt helpen wij die op te lossen.
Printrbot simple metal 

Voor kopers van een bouwpakket verzorgen wij assemblage workshops. Voor enkele types 3D printers is een workshop van 1 dag voldoende terwijl voor andere types 2 dagen nodig zijn. Een workshop van 1 dag kost 75,- Euro en een workshop van twee dagen kost 150,- Euro. Prijzen excl. btw.
Bouwpakket BQ Hephestos 2

In het Fablab Flevoland hebben we complete printers en bouwpakketten op voorraad, zodat een telefoontje voldoende is om een afspraak te maken op welke dag je naar het Fablab Flevoland komt.
Het Fablab Flevoland is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het is eventueel mogelijk om ook op zaterdag een afspraak te maken.
By Flow de eerste draagbare en multimateriaal 3D-printer.
Het Fablab Flevoland werkt samen met:


Bouwpakket Felix 3D printer

Wij geloven in de combinatie van internetwinkels met ondersteuning van een centrale fysieke werkplaats waar ervaren monteurs de kopers van een bouwpakket of een complete 3D-printer extra service bieden.
Adres: De Morinel 55  8251HT  in Dronten. Tel: 0614563975

vrijdag 25 december 2015

Is dit de zoveelste luchtballon gelanceerd door een Tweede Kamerlid?

"D66 wil €5 miljoen vrijmaken voor tien nieuwe hoogwaardige FabLabs, met name in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland Groningen, Limburg en Zeeland.

Naar aanleiding van dit artikel dat in de Nederlandse Pers is verschenen, heeft 'Omroep Flevoland' mij geïnterviewd.

In het artikel staat nog een stevige uitspraak:

"D66 wil dat Nederland in 2030 de digitale koploper van Europa is". Onder punt 6. in het artikel een opvallende overeenkomst tussen de doelstelling van de Stichting Fablab Flevoland en het artikel van D66:

6. "Begin op de basisschool met leren programmeren. Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk. Voordat kinderen kunnen lezen of schrijven spelen ze al spelletjes op een tablet-computer. Ook maken kinderen steeds meer gebruik van sociale media, communiceren ze met elkaar via mobiele apps en gebruiken ze vrijwel uitsluitend het internet om informatie op te zoeken. Toch wil dat niet zeggen dat ze weten hoe ze informatie van internet het beste kunnen verzamelen en duiden. Of dat ze weten hoe ze verstandig met sociale media om moeten gaan. Kinderen moeten leren omgaan met de kansen en risico’s van de digitale wereld. Hoe kan je het beste informatie opzoeken? Welke informatie kan je vertrouwen? Hoe kan je je privacy beschermen? Hoe zorg je ervoor dat je wachtwoorden veilig zijn? Wat zijn de risico’s van het online plaatsen van opmerkingen of foto’s? Door kinderen kennis te laten maken met digitale vaardigheden, waaronder programmeren, kunnen ze probleemoplossend leren denken. Bovendien kan het ze later helpen bij het starten van een bedrijf of het vinden van een baan. Zo kunnen vrijwel alle oprichters van grote internet bedrijven als Google, Facebook, Amazon en Microsoft zelf programmeren. D66 wil dat kinderen op de basis- en middelbare school les krijgen in digitale vaardigheden, inclusief programmeren". 

Voor het gehele artikel zie onderstaande link:


Hoog tijd om een mail te sturen naar het verantwoordelijke Tweede Kamerlid van dit artikel.
Op 13 december heb ik onderstaande mail gestuurd.


Geachte Kees Verhoeven,

Wij hebben drie jaar geleden het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Fablab Flevoland. Nu,... na drie jaar is het ons gelukt, om zonder noemenswaardige financiële steun, door te schuiven naar de top van de Nederlandse Fablabs. 
Fablab Flevoland heeft vanaf het begin gekozen om zich vooral te richten op het onderwijs en dan met name het basis- en voortgezet onderwijs. Kennis maken met de geweldige mogelijkheden die de moderne digitale technologieën bieden moet op jonge leeftijd beginnen. Het onderwijs is volgens ons de sleutel om in 2030 de digitale koploper van Europa te worden.
Wij denken dat het Fablab Flevoland in staat is om te helpen de ambities van D66 om te zetten in daadwerkelijke vooruitgang.

Gisteren heb ik een blog gepost op mijn persoonlijke blog over het onlangs ingerichte "Flevo InnovatieLab" als onderdeel van het de Stichting Fablab Flevoland.
Hierbij de link naar het genoemde blog:

Bij deze nodigen wij je uit om een kijkje te komen te komen nemen in het "Flevo InnovatieLab". Op welk moment van de dag maakt ons niet uit, wij passen ons graag aan de mogelijkheid die jou het beste uitkomt.

Ik hoop op een reactie waar we wat mee kunnen.

Met vriendelijke groet,

Johan Vrielink
tel: 0614563975

Tot nu toe is er nog geen enkele reactie geweest op mijn mail! 
Bij mij rijst dan de vraag:
Is dit de zoveelste luchtballon gelanceerd door een Tweede Kamerlid?